FANDOM


دریای شبیه‌سازی بخشی از سرویس‌دهنده رایانه‌ای است که اقیانوس فراخی را تشکیل می‌دهد که در آن تکه‌های بزرگی از زمین‌های بلااستفاده و کوه‌های دورافتاده و مناطق پرخطر وجود دارد. در سال ۱۹۸۲ این دریا، «حباب‌های» دیجیتالی‌ یا گوی‌هایی داشت که به آرامی رو به بالا رفته و می‌توانست برای هواگردهایی که بر فراز این دریا پرواز می‌کنند ایجاد خطر کند. از دیگر عناصر خطرآفرین در این دریا، می‌توان به موجودات حشره‌مانندی به نام تورحشره (gridbug) اشاره کرد که می‌توانند در سامانه ایجاد اشکال کنند.

۱۹۸۹ویرایش

Sea of simulation

دریای شبیه‌سازی، ۱۹۸۹.

در سامانه تران، دریای شبیه‌سازی در آن‌سوی بر بیابان و در منتهی الیه سمت راست تران‌شهر واقع شده‌است. دریای شبیه‌سازی خاستگاه آیزوها است یعنی جایی است که این الگوریتم‌های یک‌ریخت نخستین بار در آنجا پدید آمدند و از آنجا به صورت انبوه به دیگر مکان‌ها راه یافتند. اما پس از آن‌که کلو۲، مخفیانه یگانی از نگهبانان سیاه‌فام خود را فرستاد تا این دریا را با سمی دیجیتالی آلوده کنند از سرعت گسترش آیزوها کاسته شد.

۲۰۱۰ویرایش

در سال ۲۰۱۰، پس از این‌که چشم رینزلر در جریان تعقیب به چشم کوین می‌افتد خاطراتی در ذهن او جرقه می‌زند که مربوط به زمانی است که وی کوین را از دست کلو۲ نجات داده‌بود و این خاطرات باعث می‌شود که با صدای بلند بگوید: «من از کاربرها دفاع می‌کنم.» این باعث می‌شود که رینزلر تصمیم بگیرد تا به کمک کوئورا، کوین و سم بشتابد تا آن‌ها بتوانند به راه فرار خود ادامه دهند. رینزلر سعی می‌کند کلو را از مسیرش منحرف کرده و برنامه او و نورپیمای او را پاک کند اما فقط می‌تواند نورپیمای او را پاک کند و سپس هم کلو و هم رینزلر به پایین سقوط می‌کنند که پس از یک درگیری در هوا، سرانجام رینزلر به اعماق دریای شبیه‌سازی فرو می‌رود و مدارهای او سوسوزنان رنگ نارنجی خود را باخته و به رنگ آبی طبیعی خود برمی‌گردد.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.